flammeforlag.no/products/fotballspillere-som-rimer

utdrag publisert i dagbladet 3.7.2018